Działka budowlana Sprzedaż: Mosina
Cena 7 960 000 PLN
Powierzchnia 26303.00 m2

Dane ogólne

Powierzchnia dzialki 0.00
Gaz Dalej
Kanalizacja Na działce
Prąd Na działce
Szambo
Woda Na działce

Działka z przeznaczeniem produkcyjno-magazynowym oraz pod zabudowę usługową.

Powierzchnia działki to 2,6303 ha, znajduje się ona przy lini kolejowej w Mosinie 15 km na południe od Poznania. Nieruchomość niezabudowana, składa się z 6 działek oraz bocznicy kolejowej.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego są to w całości tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Parametry urbanistyczne:

  • powierzchnia zabudowy - maksymalnie 70%
  • wskaźnik intensywności zabudowy - maksymalnie 2
  • powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 15%
  • wysokość zabudowy - maksymalnie 15 m
  • dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych

      Zakazuje się lokalizacji zabudowy usługowej w zakresie opieki zdrowotnej, kultury, oświaty, oraz opieki społecznej i socjalnej.

Mosina to niewielka miejscowość (13 762 mieszkańców) położona w powiecie poznańskim, w jej sąsiedztwie znajduje się Wielkopolski Park Narodowy.

Opiekun oferty

Studio Nieruchomości

Tel: 533 05 77 42, 533 92 55 66

biuro@studio-nieruchomosci.plDziałka budowlana Sprzedaż: Mosina
Cena 7 960 000 PLN
Powierzchnia 26303.00 m2

Działka z przeznaczeniem produkcyjno-magazynowym oraz pod zabudowę usługową.

Powierzchnia działki to 2,6303 ha, znajduje się ona przy lini kolejowej w Mosinie 15 km na południe od Poznania. Nieruchomość niezabudowana, składa się z 6 działek oraz bocznicy kolejowej.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego są to w całości tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Parametry urbanistyczne:

      Zakazuje się lokalizacji zabudowy usługowej w zakresie opieki zdrowotnej, kultury, oświaty, oraz opieki społecznej i socjalnej.

Mosina to niewielka miejscowość (13 762 mieszkańców) położona w powiecie poznańskim, w jej sąsiedztwie znajduje się Wielkopolski Park Narodowy.