Działka budowlana Sprzedaż: Stare Bielice
Cena 65 000 PLN
Powierzchnia 1000.00 m2

S T A R E    B I E L I C E    

Działka   o pow. 1.000 m2  przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Starych Belicach gm. Biesiekierz 

Teren posiada decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą, położonej na grutach klasy IV.

1) ustalenia dla budynku mieszkalnego :

- linia zabudowy - nieprzekraczalna w odległości 6m od granicy z pasem drogowym drogi publicznej i drogi wewnętrznej 

- maksymalna wysokość  zabudowy do  10m

- maksymalna szerokość elewacji frontowej  budynku do 19,2m

- kształt dachu - płaski lub wielospadowy, o nachyleniu połaci od 20 do 45 stopni z kalenicami usytuowanymi równolegle,prostopadle lub ukośnie do kierunku drogi publicznej 

- wskaźnik zabudowy  do 20% powierzchni działki

2) warunki obsługi w zakresie komunikacji  i infrastruktury technicznej:

- ENERGIA elektryczna zgodnie z warunkami  Energa-Operator Koszalin

- WODA - z wodociągu gminnego  zgodnie z warunkami i uzgodnieniami RWiK Białogard

- ŚCIEKI do  szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

- GAZ -zgodnie z warunkami PSG Zakład w Koszalinie

- wjazd na działkę z drogi publicznej gminnej  poprzez drogę wewnętrzną  (udział w działce  do 1/20 w cenie )

W ewidencji gruntów teren oznaczony jako  grunty orne RIIIb 39m2 i grunty orne RIVa 961m2


Nieruchomość  idealna  dla osób chcących   zamieszkać poza miastem,  z dobrym dojadem do Koszalina (kilka minut). 

Odległość  od centrum  Koszalina ok. 7 km.      Istnieje możliwość zakupu działek sąsiednich. 

Warunki uzyskania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi

Polecamy i zapraszamy do obejrzenia  nieruchomości!
Opiekun oferty

Studio Nieruchomości

Tel: 533 05 77 42, 533 92 55 66

biuro@studio-nieruchomosci.plDziałka budowlana Sprzedaż: Stare Bielice
Cena 65 000 PLN
Powierzchnia 1000.00 m2

S T A R E    B I E L I C E    

Działka   o pow. 1.000 m2  przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Starych Belicach gm. Biesiekierz 

Teren posiada decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą, położonej na grutach klasy IV.

1) ustalenia dla budynku mieszkalnego :

- linia zabudowy - nieprzekraczalna w odległości 6m od granicy z pasem drogowym drogi publicznej i drogi wewnętrznej 

- maksymalna wysokość  zabudowy do  10m

- maksymalna szerokość elewacji frontowej  budynku do 19,2m

- kształt dachu - płaski lub wielospadowy, o nachyleniu połaci od 20 do 45 stopni z kalenicami usytuowanymi równolegle,prostopadle lub ukośnie do kierunku drogi publicznej 

- wskaźnik zabudowy  do 20% powierzchni działki

2) warunki obsługi w zakresie komunikacji  i infrastruktury technicznej:

- ENERGIA elektryczna zgodnie z warunkami  Energa-Operator Koszalin

- WODA - z wodociągu gminnego  zgodnie z warunkami i uzgodnieniami RWiK Białogard

- ŚCIEKI do  szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

- GAZ -zgodnie z warunkami PSG Zakład w Koszalinie

- wjazd na działkę z drogi publicznej gminnej  poprzez drogę wewnętrzną  (udział w działce  do 1/20 w cenie )

W ewidencji gruntów teren oznaczony jako  grunty orne RIIIb 39m2 i grunty orne RIVa 961m2


Nieruchomość  idealna  dla osób chcących   zamieszkać poza miastem,  z dobrym dojadem do Koszalina (kilka minut). 

Odległość  od centrum  Koszalina ok. 7 km.      Istnieje możliwość zakupu działek sąsiednich. 

Warunki uzyskania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi

Polecamy i zapraszamy do obejrzenia  nieruchomości!