Działka budowlana Sprzedaż: Koszalin
Cena 220 000 PLN
Powierzchnia 2784.00 m2

KOSZALIN - ul. Połczyńska  ładna działka budowlana  2.784m2 położona w zacisznym i urokliwym  miejscu.

Wjazd na działkę od strony ul. Seminaryjnej.

Teren lekko opadający w kierunku wschodnim,  działka koszona,  porośnięta trawą 

PRZEZNACZENIE TERENU ( brak planu zagospodarowania przestrzennego)

W decyzji zatwierdzającej podział - przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na teren przed podziałem (z której działkę wydzielono)  wydane są Warunki Zabudowy  na budowę  trzech budynków  mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Koszalina działka znajduje się na terenach elementarnych oznaczonych między innymi symbolem S.06b.MW/MN:

funkacja dominująca - mieszkaniowa w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej  intensywnej.

funkcje uzupełniająca - usługi ponadpodstawowe oraz typu podstawowego, obsługa komunikacji.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów  działka oznaczona jest symbolami RIVa grunty orne; RIVb grunty orne   oraz ŁIV

MEDIA:

zaopatrzenie w wodę  - docelowo z sieci wodociągowej,  tymczasowo dopuszcza się indywidualne ujęcia wód podziemnych o poborze 5m3/dobę w ramach  zwykłego korzystania z wód o głębokości  do 100m.

energia elektryczna  - przygranicy działki

odprowadzenie ścieków - docelowo do kanalizacji, tymczasowo zbiornik bezodpływowy indywidualny

Teren nie jest objęty uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Teren oznaczony, na działce umieszczona tablica z informacją "Na sprzedaż" i kontaktem do firmy.

Umowa na wyłączność. Więcej szczegółów w biurze. Zapraszamy do obejrzenia nieruchomości.  

Opiekun oferty

Studio Nieruchomości

Tel: 533 05 77 42, 533 92 55 66

biuro@studio-nieruchomosci.plDziałka budowlana Sprzedaż: Koszalin
Cena 220 000 PLN
Powierzchnia 2784.00 m2

KOSZALIN - ul. Połczyńska  ładna działka budowlana  2.784m2 położona w zacisznym i urokliwym  miejscu.

Wjazd na działkę od strony ul. Seminaryjnej.

Teren lekko opadający w kierunku wschodnim,  działka koszona,  porośnięta trawą 

PRZEZNACZENIE TERENU ( brak planu zagospodarowania przestrzennego)

W decyzji zatwierdzającej podział - przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na teren przed podziałem (z której działkę wydzielono)  wydane są Warunki Zabudowy  na budowę  trzech budynków  mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Koszalina działka znajduje się na terenach elementarnych oznaczonych między innymi symbolem S.06b.MW/MN:

funkacja dominująca - mieszkaniowa w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej  intensywnej.

funkcje uzupełniająca - usługi ponadpodstawowe oraz typu podstawowego, obsługa komunikacji.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów  działka oznaczona jest symbolami RIVa grunty orne; RIVb grunty orne   oraz ŁIV

MEDIA:

zaopatrzenie w wodę  - docelowo z sieci wodociągowej,  tymczasowo dopuszcza się indywidualne ujęcia wód podziemnych o poborze 5m3/dobę w ramach  zwykłego korzystania z wód o głębokości  do 100m.

energia elektryczna  - przygranicy działki

odprowadzenie ścieków - docelowo do kanalizacji, tymczasowo zbiornik bezodpływowy indywidualny

Teren nie jest objęty uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Teren oznaczony, na działce umieszczona tablica z informacją "Na sprzedaż" i kontaktem do firmy.

Umowa na wyłączność. Więcej szczegółów w biurze. Zapraszamy do obejrzenia nieruchomości.